Images

Location: Abu Simbel, EG
Lake Nasser from Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel temple to Ramesses II
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel temple to Ramesses II
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel
Abu Simbel cut straight out of the rock
Wife of Ramesses II
Wife of Ramesses II
Wife of Ramesses II
Abu Simbel
Abu Simbel
Sparrow
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Ramesses II
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel
Abu Simbel temple to Ramesses II
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel
Abu Simbel
Babboon frieze
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Nefertari
Abu Simbel temple to Ramesses II
Abu Simbel temple to Ramesses II
Captured slaves under the foot of Ramesses II
Abu Simbel
Abu Simbel Panorama
Temple of Ramesses II at Abu Simbel