Other photos tagged like this

Tournon-sur-Rhône

Location: Tournon, FR